top of page

Правилно планиране веригата на доставки!


Наближава най-приказното време от годината и ние сме готови да се погрижим за вашите пратки.


💡Какво представлява прогнозирането на веригата за доставки?


Прогнозирането на веригата за доставки съчетава данни от минали доставки ​в съчетание с разбиран​е​ за търсенето, за да ви помогне да вземете най-добрите решения за вашия бизнес – независимо дали става дума за складови наличности, букиране на товари, планиране на бюджет или разширяване на нови пазари.

Анализирането на търсенето също е важно, за да ви помогне да разберете каква част от вашия продукт искат вашите клиенти през дадена седмица, месец или тримесечие. Това се влияе от редица фактори, които могат да бъдат предвидими, като сезони и празници, или непредвидени, като глобални събития и природни бедствия. Често такива събития могат да повлияят на различни видове транспорт​.


📦Защо прогнозирането на веригата за доставки е важно?

Стратегическо планиране – бизнесът може да бъде изграден или разрушен в стратегиите, които се предприемат около решения за разширяване на нови пазари, бюджетно планиране или оценка на риска. Прогнозирането ви дава насоки, за да вземете тези решения разумно, като гарантира, че вашите доставчици могат да отговорят на вашето търсене.


Поддържане на инвентара – ако разбирате по-добре търсенето на вашите продукти на различни пазари, можете да работите по-тясно и по-лесно с доставчиците, за да поддържате нивата на инвентара си през цялата година.


Подобрено клиентско изживяване – клиентското изживяване е настроено да определя веригите за доставки през идните години. Като сте в състояние да предвидите търсенето на клиентите, можете да управлявате доставките си, за да гарантирате, че поръчките се изпълняват навреме и наличността ви никога не е изчерпана. Резултатът е чувство на доверие между вашите клиенти и вашия бизнес.


💡Методи за прогнозиране – количествени и количествени

Има два преобладаващи метода за прогнозиране на веригата за доставки – количествен и качествен.

Количественото прогнозиране разчита на исторически данни, за да предвиди бъдещи продажби, като използва сложни алгоритми и компютърни програми за това.

В случай, че данните за минали периоди са трудни за намиране, когато пускате нов продукт, например, имате нужда от нов подход – и това е мястото, където качественото прогнозиране е полезно. Той разчита на експертизата и опита на експерти от индустрията – заедно с по-подробни изследвания​.

Промени в регулациите и глобални събития като COVID-19 – промените в регулациите между нациите и континентите често могат да нарушат прогнозите, тъй като веригите за доставки се адаптират към новите закони. Вследствие на COVID-19 по целия свят бяха приети извънредни закони за затваряне на граници, спиране на пътуванията и забавяне на търговията – въздействието беше широкообхватно и продължаващо, с тесни места по границите и задръствания на пристанищата. В комбинация с Brexit е лесно да се види как промените в регулациите могат да нарушат веригите за доставки и прогнозирането на веригата за доставки.

Променящи се тенденции и потребителски навици – въпреки че променящите се тенденции и навици са константа в света на веригите за доставки, непредсказуемостта, с която се променят, означава, че те остават заплаха за прогнозирането. Например, през последната година, когато светът се затвори, потребителите отидоха онлайн и похарчиха над $4,2 трилиона долара по целия свят – докато онлайн пазаруването само растеше, внезапната промяна принуди много малки предприятия да се адаптират бързо, за да избегнат недостиг на запаси или забавяния.

Сезонност и срокове за изпълнение на доставчиците – неотчитането на сезонните и пиковите периоди при прогнозирането на веригата за доставки лесно може промени всички планове. Тези периоди в календара често оказват влияние върху морския транспорт и трябва да се планират месеци предварително – или рискувате да пропуснете възможностите да се възползвате от увеличеното търсене. Важен критерий е, че различните доставчици или производители ще имат различни срокове за доставка не само въз основа на услугите, които предоставят, но и поради техните собствени сезонни или празнични календари. Това прави изграждането на силни взаимоотношения с доставчиците наистина важно.​


Нашите съвети за ключови моменти при доставките:

Правилното опаковане - Дори при полагане на максимални грижи, транспортът си остава рискова дейност, затова подобаващата подготовка на вашия товар е от решаващо значение за успешното му доставяне.

Изключително важен детайл при организиране на товари е оформлението на пълен сет коректно оформени документи. Накратко ще обобщим най-важните търговски документи, които са неразделна част при международни пратки:

Търговска /експортна/ фактура​ - ​издава ​се ​в писмен вид от продавача /износителя/, след като стоката се натовари и експедира на името на купувача /вносителят/. С тази фактура купувачът придобива правото да владее и да се разпорежда с получената стока и да осъществява плащанията, съгласно договорените условия.​ ​Разновидност на търговската фактура ​е ​проформа-фактура. Тя включва всички елементи на търговската фактура и се различава само по израза „проформа“. Проформа-фактурата може да се прилага от продавача към купувача като оферта, да придружава изпратени мостри​.​


Опаковъчен лист​ - документ, който се попълва когато в пратката има различен асортимент от еднородни стоки. В него се попълват сведения за наименованието, за асортимента и за различните количества от всеки стоков вид. В опаковъчният лист не е необходимо да се посочват цени, но е задължително един екземпляр от него да се постави в съответната опаковъчна форма на стоките.


Сертификати - за произход, за тегло, за качество, ветеринарен сертификат и фитосанитарен сертификат​ - с​ертификатите ​ са​необходими при ​специфични стоки и са ангажимент на производителя да предостави същите.

Товарителницата е общото наименование на договорения документ за превоз. В зависимост от транспортното средство, което се използва тя бива:


​Коносамент /морската товарителница/ ​- ​ най-често използваният транспортен документ при външноикономическите сделки​ и е ценна книга​. Той се издава от превозвача и съдържа пълно описание на стоката, пристанището за товарене и разтоварване и други условия от договора. Коносаментът доказва, че е сключен договор за превоз, и че стоката е приета от превозвача и е натоварена на кораба. Коносаментът е и стоково-разпоредителен документ, тъй като дава право на неговия държател да се разпорежда със стоката.​​


​- ​Железопътна товарителница​ ​-​ ​като документ изпълнява ролята на договор между изпращача на железопътния транспорт /отправната гара на изпращача/ и служи като доказателство за размера на платеното от получателя навло.


​- ​Автомобилна товарителница ​(CMR )​ - документ, който представлява договор за превоз на стоки ​сухопътно.


​- ​Въздушна товарителница​ (AWB)​ ​- ​ документ, който приема формата на договор за превозването на стоки по въздуха. Попълва се от продавача /износителят, изпращач/.


Митническа декларация е основен митнически документ. Попълва се от износителите и вносителите​.​

Бъдете внимателни за натрупване на допълнителни такси - при транспортиране на стоки е важно да сте наясно какво включва ценово предложение и дали се очакват допълнителни разходи, включително какви са свободните периоди.


📦Пратки в забава

Ако поради различни причини даден товар не бъде произведен в срок и се наложи да търсите решение с краен срок на доставка, винаги има възможност да се предложат варианти.

Специални услуги — Времево-критични решения за доставка:

От Специализирано превозно средство до Куриер на борда, от Въздушен чартър до Следващ възможен полет, отдъхнете спокойно, знаейки, че нашият екип обработва всичко от ваше име.


Ние имаме ангажимента да ви предоставим най-правилното решение при оптимално добри ценови условия!

87 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page