top of page

Нестандартни решения в трудни времена


По-малко от година след стартиране на компанията, екипът на Шип-е-Моушън бе изправен пред сериозен форсмажорен казус, изискващ внимателно анализиране на проблема, проучване на алтернативни методи, и в същото време вземане на бързи адекватни решения с цел минимизиране на разходи.

През Декември 2019г. Шип-е-Моушън получи възможността да обслужи поръчка за голям брой контейнери на седмична база, което само по себе си бе обвързано с контракт, сериозна организация с различни автопревозвачи, както и не на последно място с контейнерната линия, чиито морски сервиз използвахме.

Товаренията започнаха, всички по веригата бяха добре стиковани и организацията вървеше гладко. Две седмици по-късно, след като 60 броя контейнери бяха натоварени и върнати на порт, чакащи да бъдат качени на фидерния кораб, метеорологичните условия в България и региона се влошиха, поради зимния сезон. Това наложи временно затваряне на Босфора, който е главната транспортна мрежа, а следствието – изоставане на корабите от първоначалните графици. От своя страна, това доведе до друг проблем, а именно изчерпване на свободно оборудване на пристанищата, тъй като разчитахме на позициониране на контейнери, както от внос, така и пристигащи празни на порт с цел експорт.

С цел изпълнението на поетия ангажимент към клиента, за подсигуряване на достатъчен брой контейнери на седмична база, внимателно подбирахме годни за хранителен продукт контейнери. Но поради изчерпано оборудване на на порт, с разрешение на клиента вдигахме и такива с леки деформации и дупки, които след това биваха отстранявани преди товарене. Това изключение беше наложено поради факта, че в противен случай рискувахме задръстване на поточните линии на фабриката и спиране на производство, което щеше да е съпроводено от огромни разходи за клиента.

От своя страна, в същото време контейнерната линия също понесе значителни разходи, заради разместването в графиците на корабите, съответно с цел да наваксат и влязат отново в ротация, решението взето от централата на компанията, бе фидерите да пропуснат българските портове и да се насочат директно към румънските. И тук домино ефектът ни сблъска със следващия казус.. Поради липса на посещение на фидер, който да обере чакащите товари, контейнерите започнаха да генерират така наречената такса съхранение (Port storage). Сумите за съхранение започнаха да стават значителни, поради големия брой контейнери на пристанище. С цел да не натоварваме допълнително клиента, който и без друго понасяше негативи и от крайните получатели на стоката, решихме да задействаме писмо към централния офис на линията с молба разходите за съхранение да бъдат поети за тяхна сметка с мотив бъдещото сътрудничество с дадения клиент.

Докато чакахме коментар по този въпрос, екипът на Шип-е-Моушън не спираше да дискутира и проверява за алтернативи. И тъй като българските пристанища биваха подминавани от фидерните оператори, но не и тези в съседна Румъния, тогава се прокара идеята да проверим варианти по износ през порт Констанца със същата контейнерна линия. Така започнахме и довършихме контракта успешно без повече забавяния, създавайки ценни контакти и добри взаимоотношения с колеги в Румъния, които и до днес поддържаме.


Изводи:

  • Изправянето пред предизвикателства разкрива потенциал за откриване на нови възможности.

  • В логистиката често възникват казуси. Персоналното отношение и подход към всеки един проблем е важна част от разрешаването му.

  • Удовлетвореност на клиента и засилване на партньорските взаимоотношения от благополучния завършек на ситуацията.125 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page