top of page

Какво е важно да знаем, ако ни предстои транспортиране по море на течни товари във флекси танк системи?

Производителите на флекси танкове са различни, но само брандовете, които съответстват на качеството на COA (Container Owner Association) като международна асоциация, са тези които се приемат от контейнерните линии за инсталиране в контейнери за превоз по море. 

 

Интересно:


 • Съвместимост с контейнери: флексовете са проектирани да се побират в стандартни 20-футови контейнери. По същество те са големи, гъвкави торби, направени от множество слоеве полиетилен и външен слой от полипропилен.

 • Монтаж: флексовете се монтират вътре в стандартния 20'DC контейнер, като ефективно го превръщат в контейнер за течни товари. Процесът на инсталиране изисква ясно спазване на инструкциите от производителя и е изключително важно да бъде извършен от експерти, следвайки всички необходими стъпки. 

 • Bulkhead: някои флекси танк системи имат т.нар. bulkhead (преграда при вратите на контейнера), но това не е задължително. Разбира се преградата е една допълнителна сигурност, ако например по време на превоза поради различни обстоятелства настъпи отваряне на вратите. 

 • Капацитет: флекси резервоарите обикновено могат да побират между 16 000 до 24 000 литра (4 226 до 6 340 галона) течен товар. Има и по-големи флекси танк системи с вместимост 26000 литра и 27000 литра, но не всички линии приемат за превоз.

 • Маркировка: аналогично на опасните товари, всеки контейнер с монтиран флекс, следва да има специални обозначения. Това е задължително изискване с цел правилна обработка на пристанище.

 

Предимства на флекси танк системите при превоз на товари с морски контейнерен транспорт:

 

 • Рентабилни: флексовете обикновено са по-рентабилни в сравнение с ISO танк контейнери или контейнери-цистерни. Те намаляват транспортните разходи, тъй като могат да бъдат за еднократна употреба и не изискват връщането им на доставчика като при ISO танк контейнерите.

 • Универсалност: във флекси танковете могат да транспортират различни неопасни течности, включително масла, сокове, вина и химикали.

 • Намален риск от замърсяване: естеството на флекси танковете за еднократна употреба минимизира риска от кръстосано замърсяване между различни товари.

 • Лесно боравене: флекси танковете са лесни за инсталиране и премахване, което прави процесът на товарене и разтоварване относително лесен. Процедурата отнема около 2 часа.


Товарене и разтоварване:

 

 • Товарене/разтоварване: различните видове флексита се товарят и разтоварват посредством клапани. Спрямо вида на флекси танка разположението на клапана може да бъде долно или горно. При наличие на преграда при вратите клапанът е фиксиран отдолу. Във всяка база за наливни товари има специални съоръжения за товарене и разтоварване (пълнене и изпомпване на течния товар), като преди да се организира за транспортиране, е важно да се съгласува с базите в начална и крайна точка дали имат изискване за конкретен начин за товарене/разтоварване на товара.

 • Осигуряване и запечатване: след напълване гъвкавият резервоар е здраво закрепен, за да се предотврати движение по време на транспортиране. Контейнерът е пломбиран, за да се гарантира целостта на товара.


Застраховка: 


Както при всички видове транспорти, застраховката е препоръчителна. И при превоз на контейнери, оборудвани с флекси танкове, е важно да се направи карго застраховка, за да покрият потенциалните рискове по време на транспортиране.

 

89 преглеждания0 коментара

Commentaires


bottom of page