top of page

Важността на детайлите! През призмата на Шип-е-Моушън.Транзитното време

При всяко движение на стоки, приблизителният срок за доставка е важен за всички по веригата. Но при дадени сделки той е приоритетно условие.

Причините са различни - може да са свързани с конкретни срокове, в които се очаква дадена суровина, за да се вложи в производство, може да е времево-критична доставка (например резервни части за плавателни средства). Или свързана с парични потоци и разплащания по договор, спрямо уговорените Incoterms. И не на последно място при превоз на храни, които имат и срок на годност (BBD - best before date), времето порт-порт е супер важно.

С практиката сме установили, че подранявания или забавяния се случват, но е от изключително значение всеки по веригата да бъде информиран своевременно и вземе съответните действия, ако се налага.Ситуация

През декември 2022 имахме лотове по износ на хранителни продукти, при забавянето на които бизнесът на клиента бе изправен пред въпрос - ще продължи или не, поради недоволство от страна на купувача на стоката.

Включително поради неспазване на условията за доставка по договор като очакван срок за пристигане на контейнерите на порт, крайният клиент отказа част от вече пристигналите на порт товари. И като допълнение всичко това се случи като казус в деня преди официални празници, което допълнително усложни цялата картина.

И клиентът, и ние трябваше да поемем риск, запазвайки аналогични ценови условия и променим ситуацията за няколко часа.

Всичко това съпроводено от множество имейл кореспонденции, телефонни разговори и проверки.


Основни причина за забавата бяха:


 • голямото струпване на много на брой кораби в претоварно пристанище и дългото изчакване на рейд преди да влязат за обработка. Това доведе до невъзможност да се спази първоначално планираният и потвърден от линията маршрут.

 • в резултат на последното се образуваха големи задръствания в претоварен порт, сериозно забавяне при обработка на корабите и по-дълго време за физическо претоварване на контейнерите от предвиденото. Това допълнително възпрепятства връзката с планирания за последващ лег/отсечка фидер.

 • седмиците без отплаване - аноснирани от фидерните оператори " blank sailings" бяха причина част от планираните връзки да не могат да се осъществят. Това води до поне седмица отклонение от планирания маршрут и по-скоро затруднения да се съберат всички чакащи товари на следващ възможен кораб като капацитет.

Изброените фактори бяха причина за забава от около 20-25 календарни дни в допълнение на договорения очакван срок за доставка. Сами разбирате колко ключов критерий за коментираните доставки на хранителни продукти е транзитното време порт-порт.


Цел

 • да успеем да коментираме с контейнерната линия липса на допълнителни забавяния и последващ график на претоварване с приоритет за конкретните контейнери

 • успоредно да намерим алтернативен вариант с друг превозвач, въпреки цялостно усложнената обстановка и запазвайки аналогични ценови условия

 • да се уверим, че алтернативната контейнерната линия разполага с достатъчно на брой контейнери, годни за хранителни продукти стоки като налични за товарене

 • да сме сигурни, че предложената алтернатива е най-доброто решение за клиента


Решение

На етап едно даваме яснота, че подобни забави не биха могли да бъдат причина за предяваване на претенция към контейнерната линия, тъй като съгласно клаузите на коносамента превозвачът е в правото си да прави промени по маршрута.

Преди да вземем решение, бяхме изправени пред следните трудности

 • да запазим ценовите условия, които бяха т.нар. NAC цени

 • да реагираме за няколко часа, в деня преди Коледа

 • да пре-проверим всички фактори добре

 • генерално да загубим бизнеса, ако не предложим решение

Като първа стъпка обобщихме с клиента очаквания брой контейнери, за които имаме задача да предложим сервиз с по-добро транзитно време. Опитахме да обясним на клиента, че подобни забави са извън контрола на превозвача и не биха могли да бъдат предвидени или предотвратени. И подобна ситуация може да възникне и с друг доставчик. Но съгласно желанията на получателите, трябваше да предложим различен превозвач.

Насочихме усилията към конкретна алтернативна линия, с която имаме установени изключително добри партньорски взаимоотношения. Обяснихме подробно казуса и необходимостта да действаме с максимално бърза реакция.

В рамките на 2 часа получихме алтернативно ценово предложение и сервиз, които отговаряха на очакванията на клиента и съответно бяха приети от него. Като допълнително условие получателите имаха и изискване за определен свободен период на краен порт, което на етап първи, новият превозвач не потвърди. Постави условия да се гарантира обем, срещу който ще преразгледа искането. Разбира се, от страна на Шип-е-Моушън съгласувахме това с клиента и получихме уверение, че конкретният брой контейнери ще се експедират в уговорения период. С това успяхме да осигурим и изключително важното условие цената да включва свободен период в дестинация.

Финализирахме ценовото предложение към клиента, получихме потвърждение да действаме, координирахме точен товарен график, задействахме букинги и получихме потвърждение на същите в рамките на деня.

За отказания товар клиентите ни успяха да намерят нов купувач, а ние от Шип-е-Моушън съдействахме с всички документационни и технически формалности.


Резултати и предимства

Производственият процес не се наруши и нямаше задръстване на базата - успяхме да препланираме всички товари с аналогични дати на товарене. Това е ключово, тъй като при големи производства с планинг за поне месец напред тази ситуация може да спре генерално производството, ако конкретният товар и пакетаж не бъдат експедирани в планираната времева рамка.

Продавачът успя да запази взаимоотношенията си с първоначалния купувач, дори да ги продължи с още нови поръчки за бъдещи експедиции, както и да сключи договор с изцяло нов потенциален купувач и да разшири присъствието си на пазара.

За кратък период успяхме да намерим решение. Успяхме да се преборим и с наши конкуренти, тъй като с възникване на ситуацията клиентът ни сподели при пълна прозрачност, че възлага намирането на решение на всички партньори, с които е работил. Резултатът бе положителен, тъй като бизнесът е факт. Бързата и професионална реакция от наша страна бе високо оценена от клиента.


Заключение

В подобни ситуации определено се изисква добро познаване на превозвачите, сервизите им и текущата обстановка с оборудването им. Но изключително важно бе и доверието на клиента към нас, както и доброто ни партньорство с доставчика!


Винаги и всеки детайл е важен - и това е валидно с пълна сила в шипинга!
53 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page