top of page

Защо е важно правилното натоварване на стоката при морски контейнерен транспорт? Част І


1.​ На какво е важно да обърнете внимание при товаренето на контейнери?

Когато товарите контейнер, трябва да планирате така, че да улесните получателя в дестинация при разтоварването на стоката. По-долу посочваме основните правила и насоки при товаренето на контейнери.


2. ​Добри практики при товарене на контейнери за избягване на щети по товара.

 • Когато товарите стоки в един контейнер за повече от един получател, е препоръчително товарите за всеки клиент да бъдат физически отделени с прегради, разделители, хартиени или пластмасови листове.

 • Стоката, която следва да се разтовари първа от контейнера, трябва да бъде натоварена последна. И обратното - ако се разтоварва последна, следва да бъде поставена в дъното на контейнера.

 • Ако се налага палетите или касите да бъдат завъртeни вътре в контейнера, се уверете, че са поставени с отворите за вилиците на мотокара към вратите, за да бъдат достъпни и лесно хванати с мотокар при разтоварването.

 • При товарене с мотокар осигурете свободно пространство в горната част на контейнера (поне 10 см) за безопасно повдигане на палетите и касите, взимайки предвид и височината на вратата на контейнера - средно около 226 см на стандартните и 256 см на високите (high cube) контейнери.

 • Подреждайте тежките и стифируеми товари, “мокри” стоки и такива с риск от протичане най-отдолу, на пода на контейнера, а леките, нестифируеми и “сухи” товари отгоре.

 • Старайте се да разпределяте товара колкото се може по равномерно в целия контейнер, така че той да бъде правилно балансиран. Избягвайте да поставяте само тежки или само леки товари в единия край на контейнера, особено когато целият товар в контейнера е над 5-6 тона, защото това може да доведе до неравномерно натоварване на осите на камиона при автопревоза от/до вътрешна точка, което е забранено от закона или до “увисване” по време на товаро-разтоварните операции и щета по пристанищната техника, дори до инциденти.

 • Избягвайте да поставяте опасни или други рискови товари в един и същ контейнер с несъвместими стоки или такива, които лесно могат да бъдат увредени от тях. Никога не товарете стоки, излъчващи силна миризма, заедно с други товари, които могат да се повлияят негативно от нея.

 • При комбиниране на различни товари проверете риска от контаминация, защото някои товари могат да бъдат замърсени при контакт с масло, прах или изпарения. Използвайте подложки, велпапе или други укрепващи материали за отделянето на такива товари.

 • Подреждайте товара плътно в контейнера, за да избегнете изместването му, падане или преобръщане на по-тежките елементи и увреждане стените на контейнера. При необходимост укрепете всеки един колет поотделно и поставете материали с неплъзгаща повърхност под тях, за да избегнете изплъзване.

 • Ако товарът е по-малко и не уплътнява изцяло обема на контейнера, използвайте материали за закрепването (brace), блокирането (block) и обезопасяването (secure) му, за да предотвратите преместването му по време на транспортиране. Закрепването намаля риска от вертикално движение на товара (нагоре-надолу), а блокирането - от хоризонтално (странично, т.е. наляво-надясно или напред-назад).

 • Не превишавайте максималния полезен товар на контейнера или максимално допустимата брутна маса според CSC табелата му, правилата за движение по сухопътната и железопътната инфраструктура в страните на товарене и доставка.

 • В зависимост от вида на товара и опаковката, както и начина и мястото на товарене, е добре да вземете предвид и атмосферните условия, необходимото време за товарене и фракция от деня, работното време на свързани институции като митнически власти, мостови кантари, граници и т.н., за да избегнете забавяне, щети по товара, задържане на превозно средство и подобни.

 • След натоварване на стоката и затваряне на вратите на контейнера, поставете болтовата пломба за сигурност, уверете се, че е закрепена правилно, запишете номера ѝ, снимайте я самостоятелно и заедно с номера на контейнера.


3. Съвети при огледа на контейнера и 7-точкова инспекция

Когато контейнерът ви пристигне в товарен или разтоварен адрес, е добре да направите следното:

 • Проверете дали идентификационният номер на контейнера и серийният номер на пломбата съвпадат с тези в транспортната документация или подадените от превозвача.

 • Проверете добре контейнера отвън за щети, дупки, нарушения по стените, гредите, покрива и дъното му (пода отдолу) преди товарене, а при разтоварване - също и за признаци на изтичане или заразяване, мокри петна.

 • При товарене проверете, че имате предоставена линейна пломба и я закрепете на контейнера след натоварване. При разтоварване използвайте подходящо оборудване, за да срежете поставената пломба.

 • При отваряне на вратите се уверете, че контейнерът е безопасен за влизане. Имайте предвид, че атмосферата в контейнера може да бъде по-различна от околната, дори понякога опасна, затова проветрете преди да влезете.

 • Огледайте и вътрешността на контейнера за щети, дупки, нарушения по стените, гредите, покрива и пода му, уверете се в състоянието на дюшемето, вижте за мазни, мокри петна по пода, проверете за други евентуални рискове.

 • При разтоварване отваряйте вратите на контейнера внимателно, тъй като товарът може да се изсипе, ако не е бил правилно натоварен, укрепен или обезопасен.

 • Избройте и запишете всеки пакет, когато е натоварен, съответно изваден от контейнера, като отбелязвате всички маркировки и повреди, ако има такива.

 • При разтоварване отстранете всички обезопасителни и укрепващи материали за повторна употреба, рециклиране или изхвърляне. Почистете вътрешността на контейнера, за да премахнете всички следи от товара, особено при насипни прахове, зърна и вредни материали и фумиганти, освен ако не е договорено друго с оператора на контейнера.

 • При товарене и разтоварване на контейнера премахнете всички маркировки, табели и знаци, свързани с предишната пратка от вътрешната и външната страна на контейнера, след като бъде почистен.Нашите дългогодишни експерти по логистика са на разположение за съвет!

143 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page