top of page

Защо е важно правилното натоварване на стоката при морски контейнерен транспорт? Част ІІ


Видове опаковки, товари и подходящи начини за товарене в контейнера

В зависимост от характеристиките на товара и за безопасното му транспортиране е от съществено значение товародателите да изберат най-правилните методи за обезопасяване, вида на транспорта и типа на контейнера.

  • Кашони, картони, кутии - вероятно най-лесният вид товари за подреждане в контейнери, особено когато са с еднакъв размер, но дори и да са различни параметри, при правилното им разпределение в контейнера може да се постигне много по-добра утилизация на натоварване спрямо други видове товари. Минусът при тях е, че трябва да се товарят и разтоварват на ръка в и от контейнерите, което отнема повече време. Предвид това, че този вид опаковки се товарят насипно, е добре да бъдат обезопасени с укрепващи ленти и чембери, особено ако не са натоварени плътно в контейнера, за да се избегне риска от падане и разпиляване по време на транспорта. При този вид товари е препоръчително внимателното отваряне на вратите при разтоварване, тъй като при неправилно укрепване, товарът може да се изсипе.

  • Палети - този вид опаковки се товарят и разтоварват най-бързо в и от контейнерите посредством механизирана техника и защитават товарите от разпиляване или падане по време на транспорта, особено когато са насипни или на единични бройки. Минусът при тях е, че ако изберете да транспортирате стоката си на палети, най-вероятно ще натоварите по-малко количество кашони, тъй като самите палети заемат място в контейнера и предвид стандартните им размери се постига по-лоша утилизация на натоварване. Има различни видове стандартни палети, като най-често срещаните и използвани са европалети с размери 120x80 см и индустриални палети с размери 120x100 см и 120x120 см. Избягвайте да поставяте стока, стърчаща извън ръбовете на палетите. По-долу прилагаме примерни схеми за максимално натоварване на първите два вида палети в 20-сет и 40-сет футови контейнери.  • Tорби, чували, бали - тези видове опаковки се използват най-често за насипни товари и в зависимост от размера им е препоръчително да се товарят кръстосано (със застъпване) в контейнерите за по-голяма стабилност. При товаренето на по-големи чували тип биг бег (big bag) или бали е препоръчително да използвате разделители между редовете/нивата, за да предотвратите триене между чемберите или металните ленти. Съветваме ви да поставяте картон и влагоабсорбиращи подложки на пода на контейнера, под тези товари, за да избегнете замърсяването или овлажняването им.

  • Варели, бидони - използвани за течни товари и съответно следва да бъдат много добре укрепени, за да се избегне разливане. Варелите и бидоните следва да се поставят изправени с капаците, поставени отгоре, натоварени плътно един до друг и за предпочитане палетизирани за по-лесно манипулиране, товарене, разтоварване, подреждане. В зависимост от теглата и здравината им те могат да се стифират (поставят един върху друг), като в тези случаи трябва да бъдат много добре натоварени и обезопасени. Препоръчително е при укрепването на тези товари да се използват по-меки материали.

  • Ролки, рула - тези единици е най-безопасно и стабилно да бъдат натоварени плътно една до друга и по възможност в изправено положение (вертикално), за да се утилизира капацитета на контейнера и да се избегне смачкване при хоризонтално товарене. За по-голяма сигурност е препоръчително всички празни пространства между ролките да бъдат запълнени с меки материали като велпапе, чували с дървени стърготини или подобни. Добре е рулата да бъдат закрепени с помощта на дървен материал, мрежи или клинове.

  • Дървени кутии, каси, сандъци, щайги - при тези видове опаковки е препоръчително да товарите тежките, стифируеми стоки или такива с риск от протичане на пода на контейнера, а по-леките, нестифируеми и “сухи” товари отгоре, всички поставени с отворите за вилиците на мотокара към вратите. Ако касите са идентични, с еднакви размери и тегла, те трябва да бъдат подредени директно една върху друга. При сандъци с различни размери е добре да използвате подложки и укрепващи материали на долното ниво, за да предотвратите евентуални щети по товара.

  • Машини, превозни средства, тежки товари - добре е да знаете, че по-голямото тегло на тези товари няма да е достатъчно да ги държи стабилно на едно място. При тежките товари няма нужда от поставяне в допълнителни каси или сандъци, но е препоръчително да бъдат сложени на гнезда, опори или дъски за по-голяма стабилност и равномерно разпределение на тежестта по протежението на контейнера. Някои изключително тежки и плътни товари могат дори да бъдат занитени за пода на контейнера, но единствено след изричното съгласие на контейнерната линия, а при укрепването и обезопасяването им е добре да се използват метални въжета и чембери, които да се захващат не за страничните панели на контейнера, а за носещи, структурни елементи. При необходимост може да се монтира и преграда на вратите на контейнера, за да се увеличи безопасността при отварянето им.


Ако се нуждаете от допълнителен съвет или съдействие, нашите дългогодишни експерти по логистика са на разположение да отговорят на възникнали въпроси!


95 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page