top of page

ЕФЕКТЪТ "БЪРЗО РЕШЕНИЕ НА УРАВНЕНИЕ С МНОГО НЕИЗВЕСТНИ" = КЛЮЧ КЪМ АНГАЖИРАНИТЕ ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ


Преди около година екипът на Шип-е-Моушън бе в ситуация, изискваща мигновено решение на възникнала ситуация, но успоредно с това организация, при която се координират промените с всички доставчици по веригата и внимателно се разгледат и минимизират допълнителните разходи.


Екипът ни бе номиниран да организира експедиция на наливен товар от хранителен произход.


Конкретната транспортна услуга бе обвързана с предварително координиране на следните важни детайли: NAC конракт с контейнерната линия, договаряне на допълнителен свободен период в разтоварен порт, подбор на подходящо 20'dc оборудване тип "food grade", снабдяване и монтиране на определен тип флекси танк системи според изисквания за товарене - разтоварване на стоката, организация на необходимия брой автомобили за вътрешен автопревоз.


Спазвайки последователност осигурихме всички условия за изпълнение на дадения транспорт.


В уговорения ден за товарене на контейнерите получихме обаждане от клиента, че се налага по спешност да спрем товаренето, тъй като вида на т.нар флекси танкове следва да е 26 000 L, а вече монтираните са 24 000 L. Т.е тонажа, планиран по договор няма да се събере в броя организирани контейнери. Искането от клиента бе : сторниране на товаренето, връщане на оборудването обратно в контейнерно депо, демонтаж на 24000 L флексита и монтаж на 26000L такива.


Разбира се, всичко това бе необходимо да се случи мигновено, тъй като т. нар краен срок за прибиране на пълните контейнери на порт (cut off) бе на следващият работен ден. До тук всичко изглеждаше възможно, но физически бе абсолютно невъзможно, поради строго установените правила на конкретната контейнерна линия да не приема превоз на наливни товари във флекси танк системи 26000L.


Бъдейки в конкретната ситуация, заедно с клиента и тяхната добронамереност да намерим най-ефективното решение, успяхме с много молби и усилия да договорим с линията един (1*20'dc) допълнителен контейнер планиран по друга заявка (през същия период превозвача имаше недостих на 20'dc контейнери), автомобил, който да бъде свободен и да вдигне оборудването, веднага организираме монтаж на 24000 L флекс . По този начин успяхме да не спираме товаренето в упоменатия ден, да не демонтираме флексовете, а да спазим изпълнението на количеството по договор с добавяне на един брой допълнителен контейнер. В името на доброто партньорство възникналите разходи за допълнителен 1*20'dc споделихме наполовина.


Всичко това нямаше да бъде възможно без пълното съдействие на всеки един участник във веригата и доверието между клиента и екипа на Шип-е-Моушън.

44 преглеждания0 коментара

Commenti


bottom of page