top of page

Автомобилен транспорт - важни стъпки, които да следваме при организирането му - Част II
Транспортирането на вашия товар понякога може да се окаже нелесна задача, може да бъде стресиращо и трудно за организиране. Кара ви да искате просто да прочетете рецепта и да следвате стъпките.


Ето защо в няколко стъпки се опитахме да обобщим и предоставим нашата „рецепта“:

1. Определяне вида на транспортното средство според обема на стока FTL или LTL

В зависимост от количеството товар, което трябва да изпратите, разполагате с няколко възможности:

- FTL (Full truck load) е по-скъпият, но в същото време по-безопасен и по-бърз вариант. Това означава, че наемате целия камион, като пратката ви пътува самостоятелно от точка А до точка Б, без допълнителни спирания за товарене и разтоварване на други стоки.

- LTL (Less than full truck load) e другият вариант. При тази опция вие избирате разходите да са споделени, като стоката бъде консолидирана и пътува заедно със стоките на други клиенти. Това също означава, че вашият товар няма да отиде директно до местоназначението си, без да спре по пътя. Камионът, натоварен с вашата пратка, вероятно ще спре по пътя си още няколко пъти на различни терминали за дотоварване и пълно капацитиране на пространството.2. Вземете предвид всякакви допълнителни изисквания и услуги, които би ви се наложило да използвате

- Дали адресът, до който организирате доставка, има достъп за маневриране на камион със съответните габарити и дали няма забрана за достъп на голям камион.

- Ако подлагате на съмнение етап, свързан с организацията на вашия товар, можете да се свържете с ваш партньор, организиращ доставката, който да провери всички детайли вместо вас. Неуточняване на цялостната организация предварително би довело до допълнителни разходи на последващ етап.

3. Отчетете също съотношението цена, транзитно време и надеждност

Не всички превозвачи и начини на доставка са еднакви. Някои са по-надеждни, други по-бързи, трети по-скъпи, а четвърти по-екологични.


4. Направете предварителна оценка на подизпълнителите, преди да възложите транспорт

Режимът на доставка не е единственото нещо, което да имате предвид, когато избирате своя подизпълнител. Тяхната надеждност и опит са ключов фактор за изпълнението на доставката. Транспортират ли товара си от А до Б без щети или загуби? Доставят ли навреме? Известни ли са с добавянето на допълнителни такси без конкретни искания от участващите страни? Техните допълнителни такси непропорционално скъпи ли са?

Няма нужда да взимате предвид цялата тази информация винаги. Нашият екип е тук, за да помогнем с правилния подбор. Опитен екип ще може да ви помогне с всички възникнали въпроси относно надеждността на вашата доставка.


  • Подходящият вид камион може да подберете също и според вида на стоката, която превозвате, а именно:

1. Автомобилен превоз на общи товари

Категорията общи стоки означава много разнообразна гама от стоки и продукти. По принцип тази категория включва всички стоки, които могат да бъдат транспортирани със стандартни транспортни средства. Общите товари могат да се транспортират самостоятелно (FTL) или комбинирано (LTL).

В категорията общи стоки не се включват стоките, които поради своите характеристики, свойства, размери, обеми или тегло могат да бъдат транспортирани само със специализирани или разрешени транспортни средства.

2. Автомобилен транспорт на хранителни стоки

Хранителните продукти с по-ниска или по-висока степен на нетрайност трябва да се транспортират с хладилни транспортни средства, оборудвани с устройства за контролиране на температурата, при условия на максимална безопасност и чистота.


3. ADR автомобилен превоз на опасни товари

Под опасни товари се отнасят онези вещества, които по своите физико-химични свойства могат да причинят щети на околната среда и хората. Те могат да бъдат в течно или твърдо състояние и в зависимост от тази характеристика можете да изберете транспортирането им с обикновени ADR камиони или ADR автоцистерни.

Стоките, считани за опасни според конвенцията ADR, се нуждаят от специално внимание, както при опаковането им, така и при изготвянето на транспортните документи, за да се гарантира максимална безопасност и законност в процеса на доставка.

Шофьорите на камиони, които превозват опасни товари, трябва да притежават ADR сертификат, който допълва сертификата за първоначална или непрекъсната професионална квалификация (CPI / CPC). Сертификатът ADR се получава след специално обучение и има за цел предотвратяване на бедствия, които могат да бъдат причинени поради неспазване на правилата на споразумението ADR. Сертификатите ADR са валидни за период от 5 години и се издават от националните пътни власти (ИААА).

4. Извънгабаритен транспорт

Транспортът се счита за извънгабаритен, когато външните размери на камионите надвишават регламентираните максимални размери:

- ако външните размери на камиона заедно с товара върху него надвишават 16,50 х 2,55 х 4,00м;

- ако общото тегло надвишава 40t

- ако теглото на осите надвишава местните разпоредби

За извънгабаритния транспорт е необходимо да се получат допълнителни разрешения, а в някои случаи и специален ескорт (упълномощен цивилен ескорт или полицейски ескорт) и проучвания на маршрута, които включват измервания в завои, под мостове, за да се види дали стоките могат да преминат безопасно.


29 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page